''viviu amb godj eseu lhiures 
i ningu us negara el pa 
rebentau la burokrasia 
i el nou dia arribara 
siau siouxs feu kom l'Aire 
ke sols el k'a de fer fa''

>
Klam i resposta
60
/68
Klam i resposta

dins la plasa dik ke i a: 
tres kadires una entrada 
una vanova i l'atzar 
kina nit ke m'e perduda 
enlhestint el meu dema 
ke sera dema de l'alba 
si no la'm puk emportar? 
voldria dir la notisia 
siutadans del pobble pla 
viviu amb godj eseu lhiures 
i ningu us negara el pa 
rebentau la burokrasia 
i el nou dia arribara 
siau siouxs feu kom l'Aire 
ke sols el k'a de fer fa

aki la pena kalham 
ke ningu venga amb maneres 
ni desfet de servelheres 
ke aki ki i som la kalham 
no voliem badalheres 
i tasa i mitja en kalsam 
be la sabem pam a pam 
per lo buit de les kulheres 
la putada k'es la fam!

CARLES REBASSA
Poezies (Bartomeu Matagalhs), 2001