''kuan el mir rem espipelh: 
torna una ala el meu servelh: 
jo voldia ser kom elh

cagondeu ­ som un oselh''

>
Oselhs
66
/68
Oselhs


ja plou i em trek la roba

et pens des del kapolh de la perdiu 
i es kom si em mirasis des dels ulhs d'un teulader 
ker ser perdiu somia


l'estornelh m'a duit avui 
un tros del teu Aire:

"venk de boixar amb els oselhs de palestina"

17 
kantare per un oselh 
ke koneix de tota pelh 
ke la beza ­ bergantelh  
del turmelh fins al klatelh 
i despres sedent ­ redelh 
serka amb espira el ramelh 
i s'afua a menja' el grelh 
del ribelh i del sistelh

kuan el mir rem espipelh: 
torna una ala el meu servelh: 
jo voldia ser kom elh

cagondeu ­ som un oselh

21 
elh era un pasarelh i era tan jove 
k'en revolar tot sol per la siutat 
a kada punt es feia feredat 
de veure l'existensia kom s'estova 
pels rolhos dels umans de les persones 
ke parlen animal k'entre elhs es venen 
la dignitat i el sentiment i prenen 
l'amor com pedres de les fones 
un dia elh empero va desidir 
ke ja n'i avia prou d'akelhs niguls 
k'el sel solhaven i les nous els kuls 
i va fer el seu projekte de partir 
kuan feia deu kilometres k'anava 
kamins del seu pais "el meu pais" 
pensa maleit i va kedar amb el fris   
de veure si marxava o si kedava 
li entra akelha tristor i akelh turment 
de ser un eskiu sense aver fet la gerra: 
vola ­pero ­sabent  k'en tota terra 
auria sempre amor amb el seu vent

CARLES REBASSA
Poezies (Bartomeu Matagalhs), 2001