''si et deia que jo pas de tu i pas 
de lharg deskals part damunt les estores 
de la mentida dels teus ulhs de glas 
on no pots amagar ta'teix k'enhores 
el sel d'akest infern que tu te fas''

67
/68
Puta

per k'as volat kom una au negra blanka? 
fas del teu kos un niu de kuks peluts 
i els ous em deixes de plens tan eixuts 
k'es fan verds joves verds en verda branca 
kanta la branka penjada no manka 
la fatima enfolhida de verbs bruts 
ke em diuen sense mots i amb ets i uts 
per ke de l'ort as tankada la tanka 
fora mentida de les mes senhores 
si et deia que jo pas de tu i pas 
de lharg deskals part damunt les estores 
de la mentida dels teus ulhs de glas 
on no pots amagar ta'teix k'enhores 
el sel d'akest infern que tu te fas

CARLES REBASSA
Poezies (Bartomeu Matagalhs), 2001