''mala pesta la tonada! 
mala puta si la kantes! 
kom no e de fer les tantes 
kuan vedj ke t'ets embarcada 
si es ke me n'as fetes tantes 
i si i pens top la robada 
i me cag en rekorantes''

>
Una au blanka
68
/68
Una au blanka

jo lhaurava dins son kosta 
i te vadj sentir cantar 
ben aviat vadj 'turar 
el parelh per escoltar 
ke deia akelha veu vostra

el teu kantar era a gran dia 
i jo ja treia el banho 
molta pressa que en tenia 
de kantar akeixa kanso: 
tant dona pa com l'amor 
en banheta ben de dia

i en banheta ben de dia 
de kop deskomparege 
ja res pus no se'n sabe 
de la vida k'en sortia 
del meu banho ximbomber

mala pesta la tonada! 
mala puta si la kantes! 
kom no e de fer les tantes 
kuan vedj ke t'ets embarcada 
si es ke me n'as fetes tantes 
i si i pens top la robada 
i me cag en rekorantes

i kuan ja m'i e ben kagat 
vedj ke fadj una alenada 
d'una freskor despulhada 
k'en vida no auras tastat 
i amolh la teva tonada

t'a pareskut fet aposta 
jo ke vadj 'turar el segar 
i el parelh per eskoltar 
ke deia akelha veu vostra 
alha per devers son kosta

CARLES REBASSA
Poezies (Bartomeu Matagalhs), 2001