''I és la que porta corona
sobre quantes dames són.''

>
Cançó
3
/17
Cançó

Carrer Ample, en tot lo món
lo millor de Barcelona!
Està qui porta corona
sobre quantes dames són.

Qui vol veure gentilesa
que en lo món no trobe par,
vingue-se'n a contemplar
la que em té l'ànima ,presa,
i veurà que mai no fon
altra tan gentil persona.
I és la que porta corona
sobre quantes dames són.

I, perquè secret no sia,
son bell nom feneix en el,
la més bella i més cruel,
la que em roba l'alegria,
puix mai per mon bé respon,
ans per vida mort me dóna.
I és la que porta corona
sobre quantes dames són.

És graciosa i tan galana
que enveja no té que dir
d'ella res, ni el presumir
d'altra dama és cosa vana.
I ab sa gràcia correspon
son dolç parlar com raona.
I és la que porta corona
sobre quantes dames són.

PERE SERAFí
, XVI