''Dos grans camins nos mostra la Natura
molt diferents al que per ells camina:
la u pedragós entrant i aprés s'afina,
l'altre és tot pla, finint en greu spessura.''

>
Sonet moral de la raó i sensualitat
6
/17
Sonet moral de la raó i sensualitat

Dos grans camins nos mostra la Natura
molt diferents al que per ells camina:
la u pedragós entrant i aprés s'afina,
l'altre és tot pla, finint en greu spessura.

Drida'ns raó, que lo primer procura,
dient que ell sol guia a la part divina.
Sensualitat a l'altra part inclina
tot son intent, vent fàcil la planura.

Los dos seguir és pensa viciosa
que dintre d'u és la segura via,
car bé i mal en res mai no es convenen.

No troba al món ni sent la més fort cosa
que dos extrems combatre nit i dia,
i entre ells jamés pau ni descans no tenen.

PERE SERAFí
, XVI