''Vull oblidar tot mon voler passat,
puix mon delit s'és convertit en dol.
Sols cantaré de vostra crueltat
i dels engans ab què tractar-me sol,
mostrant també que viu sempre enganat
tot amador que en dones fiar vol...''

>
Desperada
7
/17
Desperada

Ja de hui més no vull cantar d'Amor.
En sos engans tindré tot mon intent,
que mon voler ja és ploe de desamor,
si bé no és buit encara del turment.
Per altra part, jo tinc molt gran temor,
per més que estic sentit del que tant sent,
que, quan jo més d'Amor m'apartaré,
en desamar més amor mostraré.

Doncs, quin remei tindré per desviar
mon cant d'aquest perill tan vergonyós,
perquè no vull, com dic, sinó cantar
dels grans engans que reben amadors?
Per ço del tot en tot vull apartar
l'amor, turment i tot quant pas per vós;
i per tenir que mon intent no es mud,
tindré davant la vostra ingratitud.

Vull oblidar tot mon voler passat,
puix mon delit s'és convertit en dol.
Sols cantaré de vostra crueltat
i dels engans ab què tractar-me sol,
mostrant també que viu sempre enganat
tot amador que en dones fiar vol;
i per fugir de caure en tal perill,
tindrà davant mon cant per clar espill.

Mas qui porà comptar tot per estès
quants són los fraus i desamors tan grans
que dones fan obrant tot al revés,
mostrant aprés fingits sos ademans?
Jo tinc per cert que no poré jamés
bastar ni dir, per ésser grans i tants,
mas diré part del que m'és fet a mi
a tan gran trot per ben amar sens fi.

Amava jo, tenint amor i fe,
senyora que em mostrà perfecció,
que judiquí no trobar mai per què
deixar d'amar, forçat de tal raó.
Mas enganyí'm, segons que mostraré,
puix me donà tan aspre galardó
que per mercè de mon lleal servir
tal m'ha portat que estic per a morir.

Desig la mort per no veure'm en tal,
que un fet cruel me fa estar avorrit.
No el puc celar, puix que és tan desigual
que als amadors causa major despit.
Bé pot sofrir l'amant qualsevol mal
d'amor causat, si bé fos infinit;
sofrir no pot aquest major pecat
que és no tenir l'amada llealtat.

Fins en tal punt sofreix tot fel amant
sens mai cansar, servint de tot poder,
sols aquest fet l'Amor va aniquilant,
que ha potestat de rompre'l i desfer.
On, descontent, ja vull finir mon cant,
finint també de vós tot ben voler.
Sols prec de cor l'immens eternal Déu
que em guard de vós i us pag com mereixeu.

PERE SERAFí
, XVI