''Ausias March, que a Espanya tant prospera,
nos ha mostrat per obres molt eletes
que, par amb ells, mereix portar corona.''

>
Sonet
9
/17
Sonet

Tres són llatins en l'alta poesia,
que sens igual sostenen glòria i fama:
Homero es diu la u, que los grecs ama;
Virgili, par, segueix sa companyia.
 

I Ovidi tant amb ells ferm porfidia
que d'alts secrets poètics tot s'inflama,
i d'aquests dos Itàlia se'n recama,
que duraran mentre al món vida sia.
 

Tres són vulgars que per semblant manera
lo principat aporten dels poetes:
Petrarca i Dant, que Itàlia blasona;
 

Ausias March, que a Espanya tant prospera,
nos ha mostrat per obres molt eletes
que, par amb ells, mereix portar corona.

PERE SERAFí
, XVI