''Lo més avant diré, pus tinc saó:
Aguila sou qual vostre nom se anima,
Regint-vos tal com vol juí de raó.''

>
Sonet a Isabel d'Aguilar (acròstic)
11
/17
Sonet a Isabel d'Aguilar (acròstic)

Isabel és un nom qu'entre.ls poetes
Se té per nom de dama singualr;
Així l'he vist en libres celebrar,
Bell nom que.s veu en dames molt eletes.
 

Es nom posat entre les més discretes;
Lloen-lo tant, que no.s pot ben comptar.
Doncs, en mon dir raó serà loar
A vós tenir tal nom entre perfetes.
 

Gentil sou vós, i creix en tanta stima
Vostre valor, gràcia i perfecció,
I entegritat en la més alta cima.
 

Lo més avant diré, pus tinc saó:
Aguila sou qual vostre nom se anima,
Regint-vos tal com vol juí de raó.

PERE SERAFí
, XVI