''Que l'adormit i no curant l'ofensa
d'est món caduc el fi de quant espera
seran treballs, en pura recompensa.''

>
Capítol moral (fragment)
15
/17
Capítol moral (fragment)

Primerament veurem que nit i dia
tot quant al món té vida sempre corre
seguint la mort, que es fa de tots la guia.
 

I lo més cert que d'est avís ocorre
és vestir prest un hàbit i una forma
de fortitud, com una ferma torre.
 

I açò perquè resistint prengam norma
d'immortal ser, en Déu tenint la pensa,
perquè el sentit als fets mundans no dorma.
 

Que l'adormit i no curant l'ofensa
d'est món caduc el fi de quant espera
seran treballs, en pura recompensa.

PERE SERAFí
, XVI