''I en mi lo temps jamés no fa mudança,
ans sent del tot secar-se l'esperança.''

>
Càntics d'amor (fragment)
17
/17
Càntics d'amor (fragment)

Lo cervo que és nafrat cerca aigua clara
per refrescar, tenint mortal ferida;
si troba font o riu, prest se declara
de ben curar i renovar sa vida.
Tal só nafrat, mas sent que és molt avara
qui em pot donar la sanitat complida,
que té per bé de pura set matar-me
primer que mai no vulla remediar-me.
 

Tot reverdeix la fèrtil primavera
quan és passat l'hivern que el món despulla:
floreix los prats i els aucellets prospera,
a l'arbre nu fa recobrar la fulla;
dins l'aigua el peix i al bosc tota altra fera
troben descans i amant qui bé els reculla.
I en mi lo temps jamés no fa mudança,
ans sent del tot secar-se l'esperança.

PERE SERAFí
, XVI