''Per això no ens podran tòrcer
malgrat la llei i la por,
fa més temps que cobram força
i la treim del fons del cor.''

>
A esclatacor
2
/22
A esclatacor

Amb una hora de reunió 
ja han despatxat el problema,
tenen tan clar el seu emblema
que no els cal cap reflexió,
però en la preparació 
els duim molta d'avantatge;
ja tenim llest l'equipatge
que és fet de motius i planys,
nosaltres fa tres-cents anys
que covam aquest viatge!

Per això no ens podran tòrcer
malgrat la llei i la por,
fa més temps que cobram força
i la treim del fons del cor.
     29 set. 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014