''Camps, tranquil·la, que el senyor
no li vol fer cap esmena,
sols estira la cadena 
fins a una altra evacuació.''

>
Camps i Bauzà
3
/22
Camps i Bauzà

Disposada a servir-lo,
fins i tot més que sa dona;
sempre devora la trona
a l'abast del seu senyor;
resistent a l'erosió,
amatent per tapar un cràter...
Per això amb aquesta adlàter,
ara que el decret és nul,
en Bauzà s'hi torca el cul
com si fos paper de vàter?

Camps, tranquil·la, que el senyor
no li vol fer cap esmena,
sols estira la cadena 
fins a una altra evacuació.
28 set. 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014