''Ells que cerquin i cavil·lin
com mantenir el desbarat
que quant més amunt s'enfilin
més fotut serà l'esclat.''

>
Maig de 2015
4
/22
Maig de 2015

Celebrem el comiat
de la inútil consellera
tant com que Bauzà i Riera
segueixin el pla traçat.
El vaixell ja està inundat
i avança cap al naufragi.
Tot plegat és un presagi
del triomf que prest veurem
i arribarà quan donem
sentit al nostre sufragi.

Ells que cerquin i cavil·lin
com mantenir el desbarat
que quant més amunt s'enfilin
més fotut serà l'esclat.

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014