''S'acosta més la victòria
per la que tant hem lluitat,
pareix que el TIL aviat
formarà part de la història!''

>
Tomba, tomba...
5
/22
Tomba, tomba...

S'acosta més la victòria
per la que tant hem lluitat,
pareix que el TIL aviat
formarà part de la història!
Podem esclatar d'eufòria?
O hem d'esperar i prevenir?
Crec que anam per bon camí,
que na Camps ja s'enrabia
i gens no m'estranyaria
que la fessin dimitir.

Ja tenim l'èxit moral
però no podrà ser ple
fins que aquest govern nial
sigui enfora del poder!
     25 set. 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014