''Tots ens vàrem despedir
i tu anaves tan guapa
que et guardaré dins el mapa
dels records també així.''

>
Adéu
6
/22
Adéu

El cel, padrina, plorava,
tormentes d'aigua impotent.
Va venir molta de gent,
tota la que t'estimava.
En silenci, t'esperava,
ben a propet el padrí.
Tots ens vàrem despedir
i tu anaves tan guapa
que et guardaré dins el mapa
dels records també així. 

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014