''Per tant, deixem fer l'escòria!
Tota sola ja caurà...
I celebrem la victòria
que ja es comença a albirar!''

>
Fora TIL
7
/22
Fora TIL

S'inventaran qualque cosa
per tornar-lo a imposar,
ningú no dimitirà,
ni quedaran boca closa;
ni la justícia els fa nosa
ni el seu odi té aturall...
Mes faran amb l'enfilall
de dois a ritme frenètic,
el ridícul més patètic
que un polític ha fet mai.

Per tant, deixem fer l'escòria!
Tota sola ja caurà...
I celebrem la victòria
que ja es comença a albirar!
     24 set. 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014