''Respectem, amb coherència,
el futur que han escollit
i lluitem sense neguit
per la nostra independència.''

>
Escòcia
8
/22
Escòcia

Ens hi havíem implicat
com si votàssim nosaltres,
desitjant per aquests altres
el nostre anhel més preuat.
És la gran complicitat
entre la gent que somia
allò mateix; l'empatia
sempre uneix en la il·lusió...
Mes, tot i així, el seu "no"
a nosaltres no ens canvia.

Respectem, amb coherència,
el futur que han escollit
i lluitem sense neguit
per la nostra independència.
     21 set. 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014