''A Escòcia ja han fet història,
és igual el resultat,
la vertadera victòria
és que el poble haurà votat.''

>
Tan senzill com això
9
/22
Tan senzill com això

Oh, quin dia més polit!
Avui decideix Escòcia
si encara vol ésser sòcia 
integrant del Regne Unit.
Allà no han prohibit
allò que el poble demana,
la gent serà sobirana
i elegirà el seu destí.
No puc evitar sentir
una gran enveja sana!

A Escòcia ja han fet història,
és igual el resultat,
la vertadera victòria
és que el poble haurà votat.

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014