''Dir-li Euskadi a l'euskera
no és just un petit revés,
és una altra mostra més
d'incompetència severa.''

>
Vergonya de consellera!
10
/22
Vergonya de consellera!

Dir-li Euskadi a l'euskera
no és just un petit revés,
és una altra mostra més
d'incompetència severa.
Vos jur que ja em desespera,
que no suport més esglai...
No m'hauria pensat mai,
per supèrflua i per estranya,
adherir-me a la campanya
d'hissar-la cap per avall!

Però sí, ja he acabat,
jo també, la paciència,
ja no val mirar al costat
davant tanta incompetència!

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014