''Val més ser sempre un mosso
que estafar amb una farmàcia
valen més trenta anys de Cosso
que de falsa democràcia''

>
Pregó Cosso 2014
11
/22
Pregó Cosso 2014

"Benvolguts felanitxers!
ja ha arribat es vostre dia
déu mevet quina alegria 
tornar a omplir es carrers...
Sonen es xeremiers,
sa gent està entusiasmada,
és que feis una festada
Que visca Sant Agustí!
Felanitxers, a la fi
sa quica ha ressucitada!

No puc començar es pregó 
sense dir-vos una cosa,
just esper no fer-vos nosa
amb sa meva confessió
Vos deman a tots perdó
per ésser manacorera,
però no som doblerera
no importa sigueu hostils...
Podeu estar ben tranquils
no vos prendré sa cartera!

Jo no som com en Nadal,
no sa festa, es tenista,
es que és es rei de sa pista
i sobretot des capital...
No tenc cap doble moral
com es batle des meu poble
que s'ha fet passar per noble
defensor des català
perquè es president Bauzà
just el volia per moble.

Un és curt i s'altre és nito,
sempre s'estan barallant,
emperò crec que no tant
com en Michel i en Pepito,
déu meu per un xiringuito
sa que vos varen montar!
Ses sombrilles dins la mar,
es jeep dins es Cucurutxo,
hauran d'anar a can Balutxo
i que s'ho facin mirar...

Un xiringuito per hom
i no hi hauria problema...
Jo faig voltes en es tema,
me deman perquè i com;
en Michel amb aquest nom,
que ha estudiat es trilingüisme?
que ho diu així, amb més carisma
per creure que fa més goig
i tapar que és un poc roig
i camuflar s'amiguisme?

És igual, deixem-ho estar!
Teniu moltes platges guapes,
sobretot, damunt es mapes
destacaria s'Algar...
Però si per 'nar a nedar,
ses que teniu no vos basten,
si tots aquells que les tasten
queden amb ganes de més,
no heu de tenir gens d'estrés
en es meu poble en subhasten!

No, no dic cap desgavell,
qui glosa sap de què parla,
si no deis a nes meu batle
que he xerrat malament d'ell,
me posaré de nivell,
ben vestida i escotada,
seré fina i educada
i el tractaré com un déu,
meam si no li sap greu
donar-vos Cala Murada!

I no ho dic per fer es colló,
de voltros mai me'n riuria,
sobretot en aquest dia
que m'heu dit per fer es pregó...
Però sempre un glosador 
ha de criticar a tothora
en els d'aprop i els d'enfora,
als contraris i als afins
i treu lo que té dedins
tant si sa gent riu com plora.

És bo de fer criticar
sa gestió de ses verbenes,
Poden sonar ses sirenes
enguany no heu 'gut de pagar!
I es batle que deu mirar
gens per ses vostres carteres?
O... a ses eleccions properes
cerca vots desesperats?
O és perquè eren quatre gats 
a ses verbenes darreres?

En tot cas, no són sorpreses:
i com hi ha d'haver gent
si és grup que hi ha és més dolent
que un DJ que fa hamburgueses!
Saps que hi ha d'insensateses
a s'hora d'organitzar!
Sort de Puput que ho té clar
i amb ses intencions honestes
ja vos ha diut a ses festes
grups d'aquí i en català!

És bo de fer, per dissort,
perquè ja cansa aquest tema,
criticar s'etern problema
que hi ha amb s'aigua des Port.
Ningú vol carregar es mort
i això ja és una riota
s'han passat més sa pilota
que el Barça des millors temps,
empresa i ajuntaments
pareixen una bubota...

Torna-m'hi ha estat sa gent
que amb orgull se manifesta
sa que ha aconseguit sa gesta
d'una solució eminent,
(I) torna-m'hi s'ajuntament
just cerca sa part rentable!
I torna-m'hi és es culpable
de s'estafa i des frau:
ja fa estona que pagau
s'aigua com si fos potable!

No té mèrit denunciar
sa doble cara des batle
que sempre arrufa s'espatlla
quan se troba amb en Bauzà,
ell pot ser se deu pensar
que ha de creure com un mul,
ell se deu pensar que és nul
i si fa de traidor
li farà una prospecció 
a sa regata des cul.

És bo de fer envestir
na Munar i en Jaume Mates
i tota sa cort de rates
des botifler mallorquí,
és bo de fer tornar dir
que un president amb farmàcia
no és res més que una fal.lacia
d'un cervell engominat
i que si ho han acceptat
això no és cap democràcia.

És bo de fer sospitar
que per tot volen fer cases,
i que devers Son Espases
també hi varen robar.
És bo de fer afirmar 
que tenim gent tarambana
que se creu de mala gana
que salant informatius
romprà els llaços afectius
de sa llengua catalana.

És bo de fer enriure-se'n
des balear i es lapao
i de sa des colacao 
que no sé si encara en pren.
És bo de fer enfotre-se'n
del rei i sa monarquia,
de que en Bauzà avui en dia
encara elze vulgui a Palma
i paresqui que s'empalma
per una fotografia.

Lo que no és tan bo de fer
i avui a jo me toca
com a glosadora lloca
des poble felanitxer
és denunciar també
que a les set des dematí
és més hora de partir 
i tenir sa feina llesta
que de començar una festa
com això que feis aquí.

I me sap greu es dir-ho
no vull ser mala persona
prò Sant Salvador fa estona
que és més baix que es Puig Major!
I amb so cap d'afegitó 
sa quica fa com a por!
I no pot esser mai bo
només tenir set vocals!
I que mai farem cabals,
es Fangar és de Manacor!

Però no vos enfadeu
jo som una glosadora
i he de clavar sa fitora
ben endins i ben arreu.
I perquè me perdoneu
vos he duit una sorpreseta,
perquè vegeu que som neta
i estim els felanitxers:
no tendreu crisi mai més
en tenir aquesta targeta!

Guardau aquesta targeta
com un tresor valuós
que si sa cosa està estreta
hi serà per salvar-vos

Si mai perdeu una clau
hi podreu obrir sa porta
o si sa taula està torta
amb això ja l'adreçau.

Però si no és per això
no vos servirà per res
perquè és poble ja ha entès
quin ha de ser el seu tresor!

Felanitx ha girat fulla
per rompre amb so protocol
val més sentir s' aleluia
que aguantar s'himne espanyol

Val més fer passar es Rector
orgullós davall es pal·li
que no haver de fer aquell ral·li
amb na Salom a un racó.

Val més honorar una quica
i fer-le anar de tortoi
que escoltar lo que li explica
a na Merkel en Rajoy

Val més pujar a fer pregó
i que em volgueu escoltar
que tirar-me des balcó
com fan devers Calvià

Val més ser un encausat
i entrar a sa Conselleria
que no aguantar cada dia
aquest TIL desbaratat.

I val molt més s'Assamblea
de mestres i professors
que na Camps que de valors
ja ha dit que no en té ni idea

Val més fer una campanya
per ser lliures i votar
que no aguantar i callar
i morir a dins Espanya

I val molt més fer l'amor
amb passió i amb sentiment
que fer lleis d'avortament
sense sentit ni raó!

Val més ser sempre un mosso
que estafar amb una farmàcia
valen més trenta anys de Cosso
que de falsa democràcia

Aquí acaba es pregó 
d'una humil manacorera,
bona gent felanitxera
vos desig molta fortor!
Que es dia sigui rodó
que vos pogueu divertir
que sempre sigueu aquí
per fer bauxes i protestes
i que tengueu bones festes 
cada any per Sant Agustí!"
 

Maribel Servera
      29 agost 14

MARIBEL SERVERA
, 2014