''La democràcia podrida
està al servei dels porcells
que s'inventen lleis a mida
per seguir fent les lleis ells.''

>
Podrits i perpetus
12
/22
Podrits i perpetus

Sols el partit més votat
podrà albirar la batlia
malgrat que la majoria
tengui un altre candidat.
Més cops a la llibertat!
Perquè no hi pot haver pactes?
Quin mal tenen els contractes
entre diferents partits?
Que poden sortir ferits
el més grossos i compactes...

La democràcia podrida
està al servei dels porcells
que s'inventen lleis a mida
per seguir fent les lleis ells.
     20 agost 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014