''Tanmateix no ho som iguals,
el primer món i el tercer.
Aquí buidam hospitals
i allà moren al carrer.''

>
Èbola
13
/22
Èbola

Guerres, falta d'aliment,
fam, malalties, pobresa...
Fa temps que l'Àfrica és presa
de la mort i el patiment;
I ara, perquè és diferent?
Què té aquesta malaltia?
El mal és que no destria
rics i pobres, sud i nord?
Que iguala davant la mort
tothom que se contagia?

Tanmateix no ho som iguals,
el primer món i el tercer.
Aquí buidam hospitals
i allà moren al carrer.
     10 agost 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014