''Com es pot determinar
si el TIL crea o no fractures
mirant les assignatures
que no s'han fet en anglès?
O és betzola i no entén res
o ens vol callar amb floritures.''

>
Pobra consellera!
14
/22
Pobra consellera!

L'anglès no sé com li va,
emperò amb les matemàtiques
fa divagacions erràtiques
impossibles de quadrar:
Com es pot determinar
si el TIL crea o no fractures
mirant les assignatures
que no s'han fet en anglès?
O és betzola i no entén res
o ens vol callar amb floritures.

I tanmateix aviat
han sortit els directors
a desmentir l'entramat
insultant i vergonyós.
     6 agost 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014