''Gates d'alcohol o poder
llepen culs o xuclen sexes
fins que exhaustes i perplexes
veuen els amos a pler.''

>
''Mamading''
16
/22
''Mamading''

Gates d'alcohol o poder
llepen culs o xuclen sexes
fins que exhaustes i perplexes
veuen els amos a pler.
Just quan acaben l'alè,
o el mandat, fan el recompte
i guanya qui ha estat més prompte
i hàbil en les fel.lacions
d'orgasmes o de milions
que fan engreixar el seu compte.

Quin polític pot posar
ordre a dins tal follia
si per poder governar
ell també es ven cada dia?

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014