''Oh, joventut que en l'obrar
ets valenta i descarada!

Entra! Forada la porta
que ens priva la llibertat!
Joventut, tu ets l'aorta
del cor de la societat!''

>
Gràcies, encausades!
17
/22
Gràcies, encausades!

Mai no s'haurien pensat
que entrar a la conselleria
també els suposaria
entrar un dia al jutjat.
Així i tot han proclamat
amb fermesa asserenada
que, una i altra vegada,
hi tornarien entrar.
Oh, joventut que en l'obrar
ets valenta i descarada!

Entra! Forada la porta
que ens priva la llibertat!
Joventut, tu ets l'aorta
del cor de la societat!
     2 juliol 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014