''Per jo el mèrit més gros
és que s'exposa a l'error
i troba força interior
per vèncer les seves pors.''

>
Reconèixer els mèrits
18
/22
Reconèixer els mèrits

El mèrit d'un glosador
no és que sàpiga fer gloses,
ni que deixi altres coses
per la seva passió,
perquè la dedicació
sol ésser satisfactòria.
El mèrit no és la memòria,
ni el domini del parlar,
no és la feina que fa 
per la llengua i per la història.

Per jo el mèrit més gros
és que s'exposa a l'error
i troba força interior
per vèncer les seves pors.
     28 juny 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014