''Ningú vol la violència
mes qui l'ha de controlar
trob que just fa pestilencia
de voler-la provocar.''

>
Can Vies
20
/22
Can Vies

Em feia respecte i por,
sense conèixer el problema,
fer una glosa d'aquest tema,
fins que m'he trobat això:
Concentració a Manacor
en suport als catalans.
Au! Ja he tocat amb les mans
el conflicte de Can Vies.
Eren dotze policies
per dotze manifestants.

Ningú vol la violència
mes qui l'ha de controlar
trob que just fa pestilencia
de voler-la provocar.
     30 maig 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014