''Que cada un visqui a consciència
amb allò que escriu o diu
i qui tengui intel.ligència
que ignori allò que és nociu.''

>
A Roman Piña
22
/22
A Roman Piña

Ens acuses de sectaris,
de tendenciosos i incults
i de criticar els insults
només dels qui ens contraris.
Però els nostres comentaris
importen tant com el teu
i el que de veres és greu
d'aquesta parafernàlia
és que just té represàlia
qui va contra el vostre déu.

Que cada un visqui a consciència
amb allò que escriu o diu
i qui tengui intel.ligència
que ignori allò que és nociu.
     21 maig 14

MARIBEL SERVERA
Dècimes , 2014