''A tots els vents l'ànima oberta.  
Entra-hi a dins , tu, vent del Nord,  
vent del Migdia, i vent de l'Est  
i de l'Oest també!''

>
A tots els vents
2
/19
A tots els vents

A tots els vents l'ànima oberta.  
Entra-hi a dins , tu, vent del Nord,  
vent del Migdia, i vent de l'Est  
i de l'Oest també! 

Esqueixau el vel de les meves boires,  
clarificau les valls,  
feis més aguda la muntanya!  
Que els pins no plorin més  
sots llur màscara grisa,  
i un verd petulant  
llenci son crit de guerra!  
Que les aus el vol  
aixequin magnífiques,  
sens sentir l'humit  
bes del núvol baix,  
i un cel blau, tan blau  
com un mar de mapa,  
planegi tranquil  
esperant la festa del Sol... 

A tots els vents l'ànima oberta! 

CèLIA VIñAS
Del foc i la cendra, 1953