''...vine, amor, que el cel és blau  
i la rosa és més encesa.''

>
Avui
5
/19
Avui

Perquè avui el cel és blau  
i la rosa més encesa,  
perquè el colom plana un vol  
amb un fregadís de seda,  
perquè a dalt del taronger  
hi ha verdors de fulla tendra,  
perquè l'aire del matí  
té cançons de pluges fresques,  
perquè riu el rierol,  
perquè les planes són verdes,  
perquè el mar trena garlandes  
entorn de les blanques veles  
i el sol munta bru de mel  
enmig d'un brunzir d'abelles  
i al bell cim del puig més alt  
hi ha un degotís de bresca... 

vine, amor, que el cel és blau  
i la rosa és més encesa. 

CèLIA VIñAS
Del foc i la cendra, 1953