''La barca tota olorosa  
com un clavell de la mar...  
I la barca, tota hermosa, 

lliscava i es va esquinçar  
un nou camí d'hermosura...''

>
La barca
16
/19
La barca

La barca tota olorosa  
com un clavell de la mar...  
I la barca, tota hermosa, 

lliscava i es va esquinçar  
un nou camí d'hermosura...  
Mai més hi caminarà 

barca de bonaventura,  
per aquell camí de pau,  
ni més bella criatura 

com aquella hermosa nau  
que obrí i que tancà el camí,  
quan el cel era més blau,  
un diumenge al dematí. 

CèLIA VIñAS
Del foc i la cendra, 1953