''Que serà cendra Amor? Espera, espera,
ja ve la mort i ve tan poc a poc
que a la cendra hi floreix la primavera.''

>
Jo sóc una ombra de tant somiar
17
/19
Jo sóc una ombra de tant somiar

Jo que só una ombra de tant somniar,
de prompte m'he trobat del foc corpresa,
i no és quina llum de l'estimar
m'ha feta de la flama ben promesa.

Que serà cendra el foc? Bé pot cremar,
que la flama és un glavi de puresa,
ai dolça esgarrifança! l'alenar
la boca m'ha deixada tota encesa.

Besades són caliu, l'amor foguera,
el cor n'és un clavell, clavell de foc
de flama més valenta i més lleugera.

Que serà cendra Amor? Espera, espera,
ja ve la mort i ve tan poc a poc
que a la cendra hi floreix la primavera.

CèLIA VIñAS
Del foc i la cendra, 1953