''Uns lluiten per ésser el cap
i així poder prendre fua,
car fa temps que tothom sap
que val més ser cap que cua.''

>
Inversió estatal
4
/24
Inversió estatal

Hem crescut, però som nans.
Som petits, éssers minúsculs.
La incapacitat dels músculs
no ens deixa moure les mans.
Ja érem menuts abans,
per tant no entenc gens qui xerra
com si hagués guanyat la guerra
a l'injust finançament.
Ens parlen de creixement
i no alçam un pam de terra.

Uns lluiten per ésser el cap
i així poder prendre fua,
car fa temps que tothom sap
que val més ser cap que cua.
     30 set. 14

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014