''Que es preocupin del recurs,
del TIL i el seu funeral.
Els docents faran que el curs
comenci a ser un curs normal.''

>
Ara?
5
/24
Ara?

Ara volen escoltar,
quan la justícia ja ha dit
que el que fan no té sentit
i que no es pot aplicar.
Ara hem de dialogar.
Ara aquest govern pretén
que el consens pugui ser un tren
que passa cada mitja hora.
Ara, amb les urnes devora...
Ara i és l'hora. Amén!

Que es preocupin del recurs,
del TIL i el seu funeral.
Els docents faran que el curs
comenci a ser un curs normal.

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014