''El TIL ja no és llei ni norma!
I està clar: qui no és normal
és el govern regional
que s'entesta i que s'emperna,
que menteix més que governa
i, sobretot, que ens vol mal.''

>
Ara és l'hora!
9
/24
Ara és l'hora!

És un defecte de forma
no haver consultat el fons?
No hi combregam amb sermons
d'una estupidesa enorme.
El TIL ja no és llei ni norma!
I està clar: qui no és normal
és el govern regional
que s'entesta i que s'emperna,
que menteix més que governa
i, sobretot, que ens vol mal.

Era de veure el recurs.
No calia pensar gaire.
Fins que els quedi un bri d'aire
sonarà el mateix discurs.
Serà complicat el curs
i difícil la defensa,
però ara la temença
s'ha esvaït, ha fuit, no hi és...
Avui no s'acaba res.
Avui, més que mai, comença!
    25 set. 14

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014