''El TIL no és bo ni ens va bé!
Si és il·legal no s'aplica.
Traurem el govern sencer,
de na Camps fins en Bauzá.
Ja és hora de fer avortar
els mediocres del poder.''

>
Des-obediència
10
/24
Des-obediència

Sense llei d'avortament
Ruiz-Gallardón pren porta
el dia que el TIL avorta
per malformació evident.
Ni Camps ni el seu president
acataran la sentència.
És l'hora de l'obediència
al Tribunal Superior
per desobeir l'error
d'un decret d'intransigència.

No demaneu dimissions,
perquè si l'estupidesa
és tanta, i tan estesa,
no atendran a raons.
Ara cal conscienciar a fons
cada persona que pica
amb l'escainar de la quica
i el cant del gall foraster.
El TIL no és bo ni ens va bé!
Si és il·legal no s'aplica.
Traurem el govern sencer,
de na Camps fins en Bauzá.
Ja és hora de fer avortar
els mediocres del poder.
      Ara Balears (23-09-2014)

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014