''La vaga tan sols vol ser
la mostra que el curs comença
amb la normalitat tensa
que du un mal ús del poder.''

>
Vaga inicial
11
/24
Vaga inicial

És feina de l'assemblea
demostrar el fracàs del TIL;
que en un context tan hostil
no trontolli cap idea;
que els pares, dins l'odissea,
no baratin de discurs
i que tots vegem que els curts
han perdut ruta i senderi
i els posem nota amb criteri
en ser a final de curs.

La vaga tan sols vol ser
la mostra que el curs comença
amb la normalitat tensa
que du un mal ús del poder.
     16 set. 14

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014