''Era bastant necessari.
Bauzá arribarà a fer,
amb tal tarannà, el PP
un partit minoritari.''

>
P....P
13
/24
P....P

Cristòfol Soler seria
un model de mallorquí.
I amb això no vull dir
si jo hi combregaria;
però sí que hi tractaria
i hi podria conversar.
En Soler diu que se'n va,
insalvable divergència.
No n'hi ha de diferència
de Soler fins a Bauzá!

Era bastant necessari.
Bauzá arribarà a fer,
amb tal tarannà, el PP
un partit minoritari.
    2 set. 14

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014