''Perquè hi ha una assemblea
que no amollarà el timó
i que mantindrà la idea
ferma per l'Educació.''

>
Torna-m'hi!
14
/24
Torna-m'hi!

Els docents acorden vaga.
L'acorden vetlant pels nins;
per als futurs mallorquins,
lluny del baliga-balaga
que no és res més que un baldraga
que passa falcella i falç.
Tampoc són dies normals.
La realitat és tensa.
El curs ja és aquí i comença
i no hi haurà peu en fals.

Perquè hi ha una assemblea
que no amollarà el timó
i que mantindrà la idea
ferma per l'Educació.

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014