''Bauzá, el mestre. Tauler, el mosso.
Tots junts, la partitocràcia.
"Valen més trenta anys de Cosso
que de falsa democràcia"

>
El Cosso
15
/24
El Cosso

Situau-vos just a ahir.
Al matí. El cosso comença.
I la glosadora, immensa,
la seva veu fa sentir.
Na Servera fa enardir
amb versos clars però irònics.
Després els polítics, crònics
mals d'aquesta societat,
lluny del pal·li han posat
amb falsos models canònics.

Bauzá, el mestre. Tauler, el mosso.
Tots junts, la partitocràcia.
"Valen més trenta anys de Cosso
que de falsa democràcia"
(29/08/2014)

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014