''No em fa pena Jaume Matas,
però si la situació.
Un president a presó
en la mort de les corbates...''

>
Sense indult
18
/24
Sense indult

No em fa pena Jaume Matas,
però si la situació.
Un president a presó
en la mort de les corbates.
Les democràcies barates
condemnen els presidents,
per no ser prou eficients
en prevenció de corruptes
i per permetre exabruptes
de governants insolents.

Per mi no és una victòria.
És la mostra del fracàs
i és ser part dins la història
d'un sistema incapaç.
     12 juliol 14

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014