''Ànima en pena. Feresta
putrefacció de cervell.
Ni els cucs en voldran fer festa
el dia que es mori ell.''

>
El codi de l'odi
22
/24
El codi de l'odi

Pinya podrida. Excremència.
Valls de merda. Tuf pudent.
Coàgul que estreny la ment
i obceca la intel·ligència.
Roman viu en la indecència,
més no me n'alegraria
si el pobre infame moria...
massa ja degué patir
sa mare que el va parir
per ser home en lloc d'harpia.

Ànima en pena. Feresta
putrefacció de cervell.
Ni els cucs en voldran fer festa
el dia que es mori ell.
     22 maig 14

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014