''Llegir, llegir i llegir!
Llegi, llegir i escriure!
Escriure per tornar a viure
el que vares llegir ahir.''

>
Per un llibre
23
/24
Per un llibre

Per un llibre i una flor,
malgrat que sigui marcida.
Per un llibre i una vida
sense paüra ni por.
Per un llibre i el tresor
de poder ser més persona.
Perquè un llibre t'acarona
per ajudar-te a ser.
I sobretot pel plaer
que la lectura et dóna.

Llegir, llegir i llegir!
Llegi, llegir i escriure!
Escriure per tornar a viure
el que vares llegir ahir.
     24 abril 14

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014