''Malabarista de mètrica
Que en la foscor quilomètrica
Troba la glosa lumínica
Per fer de la vida cínica
Una història no tan tètrica''

24
/24

Cerca el mot dins la gramàtica.
Una paraula estrambòtica
Que fugi de l'anecdòtica
Pallassada més simpàtica.
Juga amb la rima emfàtica;
Malabarista de mètrica
Que en la foscor quilomètrica
Troba la glosa lumínica
Per fer de la vida cínica
Una història no tan tètrica
      24 febrer 14

MATEU XURí
Dècimes d'en Mateu Xurí, 2014