''Necessit un esbart de papallones pàl·lides,
clapotejant amb dèria, cales de gesmil...
                                        necessit,
trobar l’aljub que fa del tremolenc oceà
                                  un aucell nounat...''

1
/1
Lluna

Necessit un esbart de papallones pàl·lides,
clapotejant amb dèria, cales de gesmil...
                                        necessit,
trobar l’aljub que fa del tremolenc oceà
                                  un aucell nounat
i vull TROBAR, el desesmat fuetejar d’un cometa
EN-callat a la fosca d’un bagul tancat...
per desxifrar el misteri
de com t’ajupes i tanques el cercle
per semblar-te a la lluna.
 

SALVADOR ALBAïNA
DÍPTIC, 1993