''Batent les ales, 
surt de florides branques 
la papallona. 
¿O eren dos blancs pètals 
que l'aire agermanava?''

>
El tomb de l'any
1
/4
El tomb de l'any

Batent les ales, 
surt de florides branques 
la papallona. 
¿O eren dos blancs pètals 
que l'aire agermanava? 

JOAN ALEGRET
,