''Dolça penombra, 
columna, concilies, 
i llum joiosa. 
¡Fossin les nostres hores 
així ben repartides!''

>
Columna rodona al sol
2
/4
Columna rodona al sol

Dolça penombra, 
columna, concilies, 
i llum joiosa. 
¡Fossin les nostres hores 
així ben repartides! 

JOAN ALEGRET
,