''Entre les branques de figuera,
l’aire s’és fet blau i lleuger...
Beneït siga l’ametller,
ja que ha donat sa flor primera.''

>
Inscripció de la flor primera
1
/1
Inscripció de la flor primera

La primera flor ha neixit:
per sempre beneïda siga,
de mon cor perfumada amiga,
alegria del meu esp’rit.
Entre les branques de figuera,
l’aire s’és fet blau i lleuger...
Beneït siga l’ametller,
ja que ha donat sa flor primera.
 

JOAN AMADE
,