''Estimat lector, no et volia ofendre
perquè aquest producte s’ha de vendre.''

1
/1
LXIV

Estimat lector, no et volia ofendre
perquè aquest producte s’ha de vendre.
 

ANTòNIA ARBONA
Rere la màscara, 2008